Tyskland!!!

Hej :D

Jag vill också till Tyskland! Jag skulle kunna bo där i ett år! Hotellet verkar jättebra, och perfekt att det ligger så nära :D Det såg väldigt fint ut också

 Det skulle vara perfekt om vi fick sommarjobba på Tre Med Kök så vi får ihop pengar och så kan vi åka dit :D Wiie!

 Hejdå! :D

Sexy Hexyga bilder :D

Holy snitzel, sexy Tom!

håll i er, nu kommer han!

Och till ******* ! :D

24.8.10 20:03

Werbung


bisher 1 Kommentar(e)     TrackBack-URL


Vanessa (25.8.10 15:44)
Så sexy hexy!!!!

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen