Rawrig bild :)

Hejsan!

 Jag längtar till Tyskland! Ohh <3 :D

 

 <- rawrig bild^^

Bill är säkert bög som vi misstänkt hela tiden

Jag sökte lite påbilder på google på "kaulutz normal" och så var första resultatet vår sturblogg xD Coolish <3

Ser han inte lite bögig ut? xD

Det ska bli kul att simma på fredag^^ 

 Hejdå!

6.10.10 19:58

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen